1. altare

  altare brukas inom olika kulturer världen över.
 2. alt-rightrörelsen

  alt-rightrörelsen, engelska alternative right ('alternativa högern'), paraplybegrepp för högerextremistiska fraktioner i USA

 3. alt

  alt kallar man i musiken den djupaste av de stämmor som sjungs av kvinnor.

 4. Alta

  Alta, kommun i Finnmark fylke, norra Norge.

 5. romersk religion

  romersk religion var religionen i romerska riket under antiken.
 6. Mexico

  Mexico, Mexiko, stat i södra Nordamerika.

 7. Hans Christian Andersen

  Andersen, Hans Christian, född 2 april 1805, död 4 augusti 1875, dansk författare.
 8. Jupiter

  Jupiter, italisk himmelsgud, som Jupiter Optimus (et) Maximus (latin ’den bäste och främste’) det antika Roms övergud och skyddspatron.
 9. Världsarvskonventionen

  Världsarvskonventionen, Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, oftast kallad World Heritage Convention, internationell överenskommelse om skydd för världens kultur- och naturarv, antagen av UNESCO:s generalförsamling i Paris 1972.

 10. altruism

  altruism, osjälviskhet, att vilja och behandla någon annan (mänsklig) varelse än en själv väl, utan avsikt att därigenom gagna sitt eget intresse.