1. Altaret

  Altaret, Ara, stjärnbild på södra stjärnhimlen, ej synlig från Sverige.
 2. altarets sakrament

  altarets sakrament, den kristna kultmåltiden, se nattvard.
 3. altare

  altare brukas inom olika kulturer världen över.
 4. offergång

  offergång, det från medeltiden härstammande bruket att församlingsborna, särskilt vid påsk, i kyrkan lämnade bidrag till prästens och klockarens avlöning, avskaffat 1862; i nutiden den insamling som sker vid särskilt viktiga kollekter genom att gåvan läggs på altaret eller i en skål framför altaret.
 5. Vesta

  Vesta, romersk gudomlighet, en personifikation av härdens kraft i hem och hydda.
 6. kor

  kor, ursprungligen den del av en kyrkobyggnad där kören hade sin plats.
 7. nattvard

  nattvard är ett sakrament, en helig handling, i många kristna trossamfund.
 8. liturgiska textilier

  liturgiska textilier, parament, enligt kristen tradition sådan skrud som bärs av de tjänstgörande vid gudstjänsten eller sådan prydnad som brukas för altaret.
 9. corporale

  corporale, korporalduk, liten linneduk på vilken brödet och kalken med vinet placeras på altaret.
 10. kyrka

  kyrka är en byggnad där kristna firar gudstjänst.