1. Altaret

  Altaret, Ara, stjärnbild på södra stjärnhimlen, ej synlig från Sverige.
 2. altarets sakrament

  altarets sakrament, den kristna kultmåltiden, se nattvard.
 3. Ara

  Ara, det latinska namnet på stjärnbilden Altaret.
 4. altare

  altare är ett slags bord, hylla eller liknande som används inom många religioner, ofta för att offra till en gud.
 5. hellenismen

  hellenismen är namnet på en period under antiken, från 323 till 31 före Kristus.
 6. altartavla

  altartavla, målning med centralt kristet innehåll ovanför altaret.
 7. högaltare

  högaltare, det förnämsta altaret i en kyrka, till skillnad från sidoaltaren; jämför altare.
 8. vesperale

  vesperale, skyddande duk, vesperduk, som läggs på altaret då detta inte används.
 9. kyrka

  kyrka är en byggnad där kristna firar gudstjänst.
 10. ikonostas

  ikonostas, på grekiska oftast templon, den vägg uppbyggd av ikoner som i varje ortodox kyrka avskiljer altardelen från församlingens del.