1. altarets sakrament

  altarets sakrament, den kristna kultmåltiden, se nattvard.
 2. Altaret

  Altaret, Ara, stjärnbild på södra stjärnhimlen, ej synlig från Sverige.
 3. altare

  altare brukas inom olika kulturer världen över.
 4. offergång

  offergång, det från medeltiden härstammande bruket att församlingsborna, särskilt vid påsk, i kyrkan lämnade bidrag till prästens och klockarens avlöning, avskaffat 1862; i nutiden den insamling som sker vid särskilt viktiga kollekter genom att gåvan läggs på altaret eller i en skål framför altaret.
 5. Ara

  Ara, det latinska namnet på stjärnbilden Altaret.
 6. stjärnbild

  stjärnbild kallar man en grupp stjärnor som bildar ett mönster på himlen.
 7. Vesta

  Vesta, romersk gudomlighet, en personifikation av härdens kraft i hem och hydda.
 8. nattvard

  nattvard är ett sakrament, en helig handling, i många kristna trossamfund.
 9. liturgiska textilier

  liturgiska textilier, parament, enligt kristen tradition sådan skrud som bärs av de tjänstgörande vid gudstjänsten eller sådan prydnad som brukas för altaret.
 10. corporale

  corporale, korporalduk, liten linneduk på vilken brödet och kalken med vinet placeras på altaret.