1. altartjänst

  al`tartjänst subst. ~en ~er ORDLED: altar--tjänst-en
  Svensk ordbok
 2. kyrkans allmänna förbön

  kyrkans allmänna förbön, allmän kyrkobön , en förbön i huvudgudstjänsten, oftast i form av litania.
 3. bokband

  bokband, sammanfattande benämning på pärmar och rygg på en tryckt bok eller handskrift; bokbandets huvuduppgift är att hålla samman och skydda bokbladen.
 4. liturg

  liturg [-ur´g] subst. ~en ~er ORDLED: lit-urg-en
  Svensk ordbok
 5. högmässogudstjänst

  hö`gmässogudstjänst subst. ~en ~er ORDLED: hög-mässo--guds-tjänst-en
  Svensk ordbok
 6. mässhake

  mäss`hake subst. ~n mässhakar ORDLED: mäss--hak-en
  Svensk ordbok
 7. venia

  ve´nia subst., ingen böjning, n-genus
  Svensk ordbok
 8. officiera

  officie´ra verb ~de ~t ORDLED: of-fici-er-ar SUBST.: officierande, officiering
  Svensk ordbok
 9. högmässa

  hö`gmässa subst. ~n högmässor ORDLED: hög--mäss-an
  Svensk ordbok
 10. predikan

  predi´kan subst., best. f. ~, n-genus; som plur. kan användas predikningar ORDLED: pre-dik-an
  Svensk ordbok