1. Altenburg

  Altenburg, stad i delstaten Sachsen–Anhalt, Tyskland, 40 km söder om Leipzig; 33 300 invånare (2014).
 2. Theologisches Wörterbuch zum Alten Testament

  Theologisches Wörterbuch zum Alten Testament (1–8, 10, 1970–2000; 9, arameisk del, under utgivning sedan 2001), ordbok med en grundlig språklig och teologisk genomgång av alla viktiga hebreiska ord i Gamla Testamentet.
 3. Peter Altenberg

  Altenberg, Peter, pseudonym för Richard Engländer, 1859–1919, österrikisk författare.
 4. Albert Altenburg

  Altenburg, Albert, 1884–1960, cirkusdirektör.
 5. Sachsen-Altenburg

  Sachsen-Altenburg, historiskt tyskt hertigdöme, bildat 1603 genom ett arvskifte inom ätten Wettins ernestinska linje.
 6. alt

  alt kallar man i musiken den djupaste av de stämmor som sjungs av kvinnor.

 7. altare

  altare är ett slags bord, hylla eller liknande som används inom många religioner, ofta för att offra till en gud.
 8. Alt

  Alt, Aluta , flod i Rumänien, se Olt.
 9. -alt

  -alt, ortnamnselement som är en vidareutveckling ur förbindelsen - ahult i södra Sverige.
 10. Alta

  Alta, kommun i Finnmark fylke, norra Norge.