1. alt

  alt kallar man i musiken den djupaste av de stämmor som sjungs av kvinnor.

 2. altare

  altare är ett slags bord, hylla eller liknande som används inom många religioner, ofta för att offra till en gud.
 3. Alt

  Alt, Aluta , flod i Rumänien, se Olt.
 4. -alt

  -alt, ortnamnselement som är en vidareutveckling ur förbindelsen - ahult i södra Sverige.
 5. Alta

  Alta, kommun i Finnmark fylke, norra Norge.

 6. alt-

  alt- anger om musikinstrument stämläge och tonläge och därmed oftast instrumentets relativa storlek inom instrumentfamiljen.
 7. Punta Alta

  Punta Alta, stad i östra Argentina; för belägenhet se landskarta Argentina.
 8. alter ego

  alter ego, (någons) andra jag, ställföreträdare, t.ex. en person i ett litterärt verk vilken fungerar som författarens språkrör.
 9. Albrecht Alt

  Alt, Albrecht, 1883–1956, tysk orientalist och bibelforskare, professor i Leipzig från 1922.
 10. alt-rightrörelsen

  alt-rightrörelsen, engelska alternative right ('alternativa högern'), paraplybegrepp för högerextremistiska fraktioner i USA