1. alter ego

  alter ego, (någons) andra jag, ställföreträdare, t.ex. en person i ett litterärt verk vilken fungerar som författarens språkrör.
 2. altér real

  altér real, ädel varmblodig häst från provinsen Alentejo i södra Portugal.
 3. alter ego

  alter ego [al´ter e´go] subst., ingen böjning, neutr. ORDLED: alt-er ego
  Svensk ordbok
 4. alternativrörelser

  alternativrörelser, spontana, ibland tillfällighetsbetonade rörelser som växte fram under 1970- och 1980-talen och som hävdade behovet av alternativ till eller ersättning för vissa icke önskvärda företeelser i det storskaliga, etablerade samhället.
 5. alternativkurs

  alternativkurs, tidigare tillvalskurs i grundskolan.
 6. alternativkostnad

  alternativkostnad, nationalekonomisk term som anger värdet man går miste om genom att avstå från bästa möjliga användning av resurserna.
 7. alternativpsykos

  alternativpsykos, psykos med schizofrena, paranoida, förvirringsartade eller affektiva drag vilken uppträder omväxlande med epileptiska anfall.
 8. alternatvinklar

  alternatvinklar, vinklar som uppkommer då två linjer skärs av en tredje.
 9. alternatim

  alternatim, utförande av gudstjänstmusik i växling mellan olika grupper av sångare, eller mellan sångare och instrument.
 10. alternans

  alternans, (om)växlande, regelbundet växlande mellan två möjligheter, tillstånd, lägen o.d.