1. Alternativet

  Alternativet, danskt politiskt parti (ekologistiskt), grundat 2013 av bland andra tidigare kulturministern och Radikale Venstre-politikern Uffe Elbæk (född 1954).

 2. alter ego

  alter ego, (någons) andra jag, ställföreträdare, t.ex. en person i ett litterärt verk vilken fungerar som författarens språkrör.
 3. alternativ hypotes

  alternativ hypotes, begrepp inom teorin för statistisk hypotesprövning.
 4. alternativ medicin

  alternativ medicin, komplementär medicin, komplementär och alternativ medicin, KAM, sjukdomsbehandlande och besläktade åtgärder som utförs utanför den etablerade hälso- och sjukvården.
 5. alternativa skolor

  alternativa skolor, undervisningsanstalter som inte hör till det allmänna (statliga eller kommunala) skolväsendet utan står under enskild huvudman, ofta även kallade privatskolor.
 6. Alternative für Deutschland

  Alternative für Deutschland, AfD, tyskt populistiskt politiskt parti.

 7. alternativkostnad

  alternativkostnad, nationalekonomisk term som anger värdet man går miste om genom att avstå från bästa möjliga användning av resurserna.
 8. alternativ energi

  alternativ energi är energi som framställs utan att förstöra miljön.
 9. altare

  altare brukas inom olika kulturer världen över.
 10. alternativrörelser

  alternativrörelser, spontana, ibland tillfällighetsbetonade rörelser som växte fram under 1970- och 1980-talen och som hävdade behovet av alternativ till eller ersättning för vissa icke önskvärda företeelser i det storskaliga, etablerade samhället.