1. alternativ

  1alternati´v subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: alt-ern-at-iv-et
  Svensk ordbok
 2. alternativ

  2alternativ [-i´v äv. al´t-] adj. ~t ORDLED: alt-ern-at-iv
  Svensk ordbok
 3. alternativ odling

  alternativ odling, äldre benämning på ekologiskt lantbruk.
 4. alternativ medicin

  alternativ medicin, komplementär medicin, komplementär och alternativ medicin, KAM, sjukdomsbehandlande och besläktade åtgärder som utförs utanför den etablerade hälso- och sjukvården.
 5. alternativ energi

  alternativ energi är energi som framställs utan att förstöra miljön.
 6. alternativ teknik

  alternativ teknik, uttryck som vanligen avser alternativ till den teknik som utgår från traditionella lönsamhetskrav.
 7. alternativ hypotes

  alternativ hypotes, begrepp inom teorin för statistisk hypotesprövning.
 8. Demokratiskt alternativ

  Demokratiskt alternativ, finländskt politiskt parti.
 9. Fredholms alternativ

  Fredholms alternativ, en viktig sats i funktionalanalysen.
 10. Kontrollföreningen för Alternativ Odling

  Kontrollföreningen för Alternativ Odling, se KRAV.