1. altfiol

  altfiol, se viola.
 2. altfiol

  al`tfiol subst. ~en ~er ORDLED: alt--fiol-en
  Svensk ordbok
 3. zigenarmusik

  zigenarmusik, folk- eller populärmusik spelad av zigenare/romer eller av musiker som betraktas som sådana.

 4. c-klav

  c-klav, tecken som i notsystem anger den linje på vilken ettstrukna c ligger.
 5. orkester

  orkester är en grupp av musiker som spelar tillsammans.
 6. baryton

  baryton, stråkinstrument i bruk på 1600- och 1700-talen i framför allt Sydtyskland, Österrike och Norditalien.
 7. viola

  viola är ett stråkinstrument som också kallas altviolin eller altfiol.
 8. zigenarmusik

  zigenarmusik, ungersk kafé- och restaurangmusik.
 9. Ungern

  Ungern, stat i Centraleuropa.

 10. alt

  alt kallar man i musiken den djupaste av de stämmor som sjungs av kvinnor.