1. altfiol

  altfiol, se viola.
 2. altfiol

  al`tfiol subst. ~en ~er ORDLED: alt--fiol-en
  Svensk ordbok
 3. zigenarmusik

  zigenarmusik, folk- eller populärmusik spelad av zigenare/romer eller av musiker som betraktas som sådana.

 4. c-klav

  c-klav, tecken som i notsystem anger den linje på vilken ettstrukna c ligger.
 5. baryton

  baryton, stråkinstrument i bruk på 1600- och 1700-talen i framför allt Sydtyskland, Österrike och Norditalien.
 6. orkester

  orkester är en grupp av musiker som spelar tillsammans.
 7. viola

  viola är ett stråkinstrument som också kallas altviolin eller altfiol.
 8. zigenarmusik

  zigenarmusik, ungersk kafé- och restaurangmusik.
 9. Ungern

  Ungern, stat i Centraleuropa.

 10. stråkinstrument

  stråkinstrument är en grupp musikinstrument med strängar som man spelar på med en stråke.