1. altruist

  altruis´t subst. ~en ~er ORDLED: al-tru-ist-en
  Svensk ordbok
 2. altruistisk

  altruis´tisk adj. ~t ORDLED: al-tru-ist-isk
  Svensk ordbok
 3. gruppselektion

  gruppselektion, evolutionsbiologisk urvalsprocess varvid grupper av individer (populationer eller arter) uppstår, förmerar sig och försvinner med olika frekvens på grund av olika genetisk sammansättning av gruppen.
 4. egoist

  egois´t subst. ~en ~er ORDLED: ego-ist-en
  Svensk ordbok