1. altare

  altare brukas inom olika kulturer världen över.
 2. alt-rightrörelsen

  alt-rightrörelsen, engelska alternative right ('alternativa högern'), paraplybegrepp för högerextremistiska fraktioner i USA

 3. Hans Christian Andersen

  Andersen, Hans Christian, född 2 april 1805, död 4 augusti 1875, dansk författare.
 4. Mexico

  Mexico, Mexiko, stat i södra Nordamerika.

 5. alt

  alt, vanligen djup kvinno- eller gossröst, i fyrstämmig körsats den näst högsta stämman.
 6. romersk religion

  romersk religion var religionen i romerska riket under antiken.
 7. alter ego

  alter ego, (någons) andra jag, ställföreträdare, t.ex. en person i ett litterärt verk vilken fungerar som författarens språkrör.
 8. altruism

  altruism, osjälviskhet, att vilja och behandla någon annan (mänsklig) varelse än en själv väl, utan avsikt att därigenom gagna sitt eget intresse.
 9. nynazism

  nynazism, neonazism, beteckning som används för att beskriva de nazistiska rörelser och de till dessa knutna ideologier som vuxit fram i huvudsak sedan 1960-talet.

 10. Peterskyrkan

  Peterskyrkan, den romerska katolicismens huvudkyrka, belägen inom Vatikanstaten i Rom.