1. arbetsmarknadspolitik

  arbetsmarknadspolitik, sammanfattande benämning på i första hand statens åtgärder för att främja sysselsättningen, motverka arbetslösheten och förbättra arbetsmarknadens funktionssätt.
 2. alu-

  alu- el. ALU- [a`lu- el. aelu`-] förled
  Svensk ordbok
 3. ALU

  ALU, alu, arbetslivsutveckling, arbetsprojekt 1993–98 med syfte att ge arbetslösa tillfälle att delta i aktiviteter som bibehåller eller stärker anknytningen till arbetslivet.
 4. dator

  dator, digital enhet för beräkning, symbolbehandling och kommunikation.