1. aluminat

  aluminat, benämning på kemiska föreningar innehållande aluminium( III) bundet i negativt laddade komplexa joner, aluminatjoner.
 2. aluminatcement

  aluminatcement, smältcement, cement som till största delen består av kalciumaluminater.
 3. aluminium

  aluminium, metalliskt grundämne i periodiska systemets grupp 13, kemiskt tecken Al.
 4. aluminera

  alumine´ra verb ~de ~t ORDLED: alum-in-er-ar SUBST.: aluminerande, aluminering
  Svensk ordbok