1. alun

  alun, i dagligt tal dubbelsaltet kalium­aluminium­sulfat, KAl(SO 4) 2 · 12H 2O, känt sedan antiken som läkemedel (sammandragande och blodstillande) och betmedel vid färgning.
 2. alun

  alun, generell benämning på dubbelsalter av typen AB(SO 4) 2·12H 2O, där A är en stor envärd jon, vanligen K +, Rb +, Cs +, NH 4 +, eller Tl +, och B betecknar en liten trevärd jon, oftast Al 3+, Ga 3+, In 3+, V 3+, Cr 3+, Mn 3+, Fe 3+ eller Co 3+.
 3. Alunda

  Alunda, tätort i Östhammars kommun, Uppland (Uppsala län), 35 km nordöst om Uppsala; 2 506 invånare (2016).

 4. alunskiffer

  alunskiffer, svart, finkornig sedimentär bergart med hög halt av organiskt material och hög svavelhalt.

 5. Alunda

  Alunda, församling i Uppsala stift, Östhammars kommun, Uppland (Uppsala län); 3 957 invånare (2016).

 6. aluminium

  aluminium, metalliskt grundämne i periodiska systemets grupp 13, kemiskt tecken Al.
 7. alunverk

  alunverk, anläggning för framställning av alun.
 8. alunrot

  alunrot, Heuchera, släkte stenbräckeväxter som förekommer i skogsterräng i Nordamerika och omfattar drygt 50 arter fleråriga örter.
 9. Alundayxan

  Alundayxan, Alundaälgen, en av den nordiska yngre stenålderns vackraste djurskulpturer, ett yxliknande föremål av grönsten, vars ena ände är utformad som ett älghuvud.
 10. alun

  alun [a´- el. a`-] subst. ~en el. ~et ORDLED: alun-en
  Svensk ordbok