1. alunskiffer

  alunskiffer, svart, finkornig sedimentär bergart med hög halt av organiskt material och hög svavelhalt.
 2. alunsten

  alunsten, annat namn på mineralet alunit.
 3. alunskiffer

  a`lunskiffer subst. ~n alunskiffrar ORDLED: alun--skiffr-ar
  Svensk ordbok
 4. alun

  alun, i dagligt tal dubbelsaltet kalium­aluminium­sulfat, KAl(SO 4) 2 · 12H 2O, känt sedan antiken som läkemedel (sammandragande och blodstillande) och betmedel vid färgning.
 5. alun

  alun, generell benämning på dubbelsalter av typen AB(SO 4) 2·12H 2O, där A är en stor envärd jon, vanligen K +, Rb +, Cs +, NH 4 +, eller Tl +, och B betecknar en liten trevärd jon, oftast Al 3+, Ga 3+, In 3+, V 3+, Cr 3+, Mn 3+, Fe 3+ eller Co 3+.
 6. Alun Michael

  Michael, Alun, född 1943, brittisk politiker (Labour), underhusledamot 1987–2012, medlem i kabinettet 1998–99.
 7. Alun Lewis

  Lewis, Alun, 1915–44, brittisk (walesisk) författare.
 8. alun

  alun [a´- el. a`-] subst. ~en el. ~et ORDLED: alun-en
  Svensk ordbok
 9. alumen

  alumen, det latinska namnet på alun.
 10. Klippan AB

  Klippan AB, Klippan, tidigare en av Europas ledande tillverkare av finpapper för den grafiska industrin.