1. amöba

  amöba, protozo, se amöbor.
 2. amöba

  amö´ba subst. ~n amöbor ORDLED: amöb-an
  Svensk ordbok
 3. amöbainfektion

  amöbainfektion är en sjukdom som orsakas av en amöba som lever i tarmarna.
 4. amöbor

  amöbor, Sarcodina, en praktisk gruppering av en mängd encelliga organismer som inte alla är närbesläktade.
 5. Sarcodina

  Sarcodina, det vetenskapliga namnet på understammen amöbor.
 6. biomassa

  biomassa  

 7. myxamöba

  myxamöba, amöbaliknande, encelligt och enkärnigt stadium i livscykeln hos slemsvampar.
 8. Actinopoda

  Actinopoda, det vetenskapliga namnet på en överklass amöbor som omfattar de havslevande radiolarierna och de huvudsakligen sötvattenslevande soldjuren.
 9. matspjälkning

  matspjälkning, matsmältning , digestion, sönderdelning av näring till beståndsdelar som tas upp av organismen för att utnyttjas i ämnesomsättningen.
 10. Euglypha

  Euglypha , det vetenskapliga namnet på ett artrikt släkte amöbor.