1. Fritz Schaudinn

  Schaudinn, Fritz, 1871–1906, tysk zoolog, docent vid Berlins universitet 1896 på ett arbete om protozoer och 1906, kort före sin död, chef för Institut für Schiffs- und Tropenkrankheiten i Hamburg.
 2. emetin

  emetin, C 29H 40N 2O 4, den viktigaste alkaloiden i kräkrot ( Cephaëlis ipecacuanha), ur vilken den fås genom extraktion.
 3. kräkrot

  kräkrot, cartagena-kräkrot, Carapichea ipecacuanha (synonym Cephaëlis ipecacuanha), art i familjen måreväxter.
 4. diarré

  diarré är att man är tvungen att gå på toaletten väldigt ofta och att bajset är löst.
 5. hydroxikinoliner

  hydroxikinoliner, oxikinoliner , grupp av ämnen med antiseptiska egenskaper.
 6. gastroenterit

  gastroenterit, mag–tarminflammation, sammanfattande benämning på sjukdomar som yttrar sig som illamående, kräkningar och/eller diarré och som orsakas av mikroorganismer (bakterier eller virus, ibland protozoer) eller ämnen (toxiner) producerade av bakterier.
 7. protozosjukdomar

  protozosjukdomar, infektionssjukdomar (parasitsjukdomar) som orsakas av encelliga organismer, protozoer.
 8. dysenteri

  dysenteri´ subst. ~n äv. ~en ORDLED: dys-enter-in
  Svensk ordbok