1. amalgam

  amalgam, fast eller flytande legering av kvicksilver och en eller flera andra metaller.
 2. oral galvanism

  oral galvanism, uppkomsten av galvaniska strömmar i munhålan och de känsel- och smakupplevelser som dessa kan ge upphov till.
 3. tandfyllningsmaterial

  tandfyllningsmaterial, material som används av tandläkare vid reparation av tänder.
 4. Tandvårdsskadeförbundet

  Tandvårdsskadeförbundet, Tf , handikapporganisation bildad 1979.
 5. kvicksilver

  kvicksilver, vid rumstemperatur flytande metalliskt grundämne, tillsammans med zink och kadmium hörande till periodiska systemets grupp 12, zinkgruppen.