1. Amazon

  Amazon, egentligen Amazon.com Inc., Seattle, amerikanskt IT- och e-handelsföretag, grundat 1995 av Jeffrey P. Bezos (född 1964) som internetbaserad bokhandel.

 2. amazon

  amazon och amazondräkt, se amasoner och amasondräkt.
 3. amason

  amason [-å´n] subst. ~en ~er ORDLED: amas-on-en
  Svensk ordbok
 4. amasoner

  amasoner, enligt grekisk mytologi ett legendariskt folk, bestående av krigiska kvinnor, ”de manliga krigarnas like” (Iliaden 6:186).
 5. amasondräkt

  amasondräkt, under 1800-talet i Frankrike en lätt ironisk beteckning för den kvinnliga riddräkten, vilken ansågs vara okvinnlig och maskulin med sin höga hatt och strikta jacka (jämför amasoner).
 6. amasonsten

  amasonsten [-å`n-] subst. ~en ORDLED: amas-on--sten-en
  Svensk ordbok
 7. Amazonas

  Amazonas, delstat i Brasilien, omfattande västra delen av Amazonområdet; 1,6 miljoner km2, 4 miljoner invånare (2016).

 8. Amazonas

  Amazonas, Amazonområdet, regionen kring Amazonfloden.
 9. Amazona

  Amazona, det vetenskapliga namnet på släktet amazonpapegojor.
 10. Amazonas indianer

  Amazonas indianer, amazonindianer, benämning på ett flertal indianfolk i Amazonasområdet.