1. amasonsten

  amasonsten [-å`n-] subst. ~en ORDLED: amas-on--sten-en
  Svensk ordbok
 2. amasoner

  amasoner, enligt grekisk mytologi ett legendariskt folk, bestående av krigiska kvinnor, ”de manliga krigarnas like” (Iliaden 6:186).
 3. Amazon

  Amazon, egentligen Amazon.com Inc., Seattle, amerikanskt IT- och e-handelsföretag, grundat 1995 av Jeffrey P. Bezos (född 1964) som internetbaserad bokhandel.

 4. amason

  amason [-å´n] subst. ~en ~er ORDLED: amas-on-en
  Svensk ordbok
 5. amazon

  amazon och amazondräkt, se amasoner och amasondräkt.
 6. amasondräkt

  amasondräkt, under 1800-talet i Frankrike en lätt ironisk beteckning för den kvinnliga riddräkten, vilken ansågs vara okvinnlig och maskulin med sin höga hatt och strikta jacka (jämför amasoner).
 7. Hadrianus villa

  Hadrianus villa, palats- och trädgårdsanläggning ca 2,5 km söder om Tivoli, Italien, uppförd av kejsar Hadrianus 118–133.
 8. Volvo

  Volvo ®, varumärke för såväl personbilar tillverkade av Volvo Personvagnar AB som lastbilar, bussar, truckar, anläggningsmaskiner och marin- och flygmotorer tillverkade av Volvokoncernen.
 9. Penthesileia

  Penthesileia (grekiska Penthesileia), i grekisk myt amasonernas drottning, dotter till Ares.
 10. Hippolyte

  Hippolyte (grekiska Hippolytē), i grekisk myt drottning över amasonerna.