1. amatör

  amatör, person som utan att vara yrkesutövare ägnar sig åt en viss verksamhet, t.ex. en konstart eller en vetenskap.
 2. amatör

  amatö´r subst. ~en ~er ORDLED: am-at-ör-en
  Svensk ordbok
 3. amatörastronomi

  amatörastronomi, astronomisk verksamhet utövad av personer utanför de etablerade institutionerna och observatorierna.
 4. amatörbestämmelser

  amatörbestämmelser, regler som gäller för den idrottsutövare som vill betraktas som amatör, dvs. var och en som ägnar sig åt idrottsutövning utan att vinna materiella fördelar därav, i motsats till professionell.
 5. amatörfilm

  amatörfilm, film framställd av icke-professionella filmare som hobby eller fritidsverksamhet.
 6. amatörteater

  amatörteater, teater som icke utövas yrkesmässigt, hade i äldre tid nära anknytning till religiös ritual.
 7. amatörradio

  amatörradio är en icke yrkesmässig verksamhet utan vinningssyfte, inriktad på experiment med utrustningar för radiokommunikation samt med radiovågors utbredning.
 8. amatörfotografi

  amatörfotografi, hobbyverksamhet som växte fram på 1880-talet då man började fabrikstillverka negativmaterial, de s.k. torrplåtarna.
 9. Amatörteaterns Riksförbund

  Amatörteaterns Riksförbund, ATR, organisation för svensk amatörteater, grundad 1977; kansli i Västerås.
 10. amatörism

  amatöris´m subst. ~en ORDLED: am-at-ör-ism-en
  Svensk ordbok