1. amatörfotografi

  amatörfotografi, hobbyverksamhet som växte fram på 1880-talet då man började fabrikstillverka negativmaterial, de s.k. torrplåtarna.
 2. bildbehandling

  bildbehandling, i allmän betydelse behandling av bilder med avsikt att förbättra eller på annat sätt förändra informationen i bilden.
 3. film

  film, fotografisk film, ljuskänslig emulsion gjuten på ett tunt, genomskinligt underlag.
 4. kamera

  kamera, instrument för framställning av bilder på material som kemiskt eller fysikaliskt påverkats av ljuset.
 5. Gösta Hübinette

  Hübinette, Gösta, 1897–1980, amatörfotograf.
 6. Jacques-Henri Lartigue

  Lartigue, Jacques-Henri, 1894–1986, fransk amatörfotograf och konstnär.
 7. mörkrum

  mörkrum, fotolaboratorium, helt eller delvis mörklagt rum för fotografiska arbeten, såsom filmframkallning och förstoring av negativ enligt äldre fotokemisk teknik.
 8. Agnes Hansson

  Hansson, Agnes, 1888–1961, amatörfotograf.
 9. Julia Margaret Cameron

  Cameron, Julia Margaret, 1815–79, brittisk amatörfotograf.
 10. Leopold Godowsky

  Godowsky, Leopold, 1900–83, amerikansk amatörfotograf och kemist.