1. amatörmässig

  amatö`rmässig adj. ~t ORDLED: am-at-ör-mäss-ig
  Svensk ordbok
 2. tableaux vivants

  tableaux vivants, teaterterm för en stum, pantomimisk gestaltning av en rörande eller konfliktfylld, vardaglig eller historisk genrescen med mänskliga aktörer.
 3. Justin Bieber

  Bieber, Justin, född 1994, kanadensisk sångare.
 4. Modest Musorgskij

  Musorgskij, Modest, 1839–81, rysk tonsättare.
 5. Samuel Taylor Coleridge

  Coleridge, Samuel Taylor, född 21 oktober 1772, död 25 juli 1834, brittisk poet och kritiker.
 6. socialt arbete

  socialt arbete, organiserad verksamhet som med fokus på svaga samhällskategorier har till syfte att förhindra att samhällsförändringar och andra förhållanden får förtryckande eller på andra sätt problemskapande sociala eller psykosociala konsekvenser för grupper eller individer.
 7. romerska riket

  romerska riket, benämning på den antika statsbildning som utgick från staden Rom och utvecklades till ett av världshistoriens mäktigaste imperier.

 8. beklämning

  bekläm´ning subst. ~en ORDLED: be-kläm-ning-en
  Svensk ordbok
 9. professionell

  professionell [-ʃonel´] adj. ~t ORDLED: pro-fess-ion-ell
  Svensk ordbok
 10. dilettantisk

  dilettan´tisk adj. ~t ORDLED: dilett-ant-isk
  Svensk ordbok