1. jämförande politik

  jämförande politik, även jämförande statskunskap eller statsvetenskap, (engelska Comparative Government, Comparative Politics), forskningsområde inom statsvetenskapen, vilket kan ses som dennas metodiska kärnområde.
 2. singer/songwriter

  singer/songwriter, term för populärmusikartister som huvudsakligen framför eget textligt och musikaliskt material.
 3. datorgrafik

  datorgrafik, grafisk databehandling, datagrafi, att framställa grafiska bilder med hjälp av dator.

 4. Tärningskastet

  Tärningskastet, litterär tidskrift utgiven 1976–88 i Malmö av Lars-Håkan Svensson (född 1944) och Lasse Söderberg.
 5. Sveriges socialdemokratiska arbetareparti

  Sveriges socialdemokratiska arbetareparti, SAP, Socialdemokraterna, S, det äldsta politiska partiet i Sverige, grundat 1889.

 6. museum

  museum, offentlig eller privat institution som inrymmer en systematiskt åstadkommen samling av föremål, bilder, arkivalier m.m. inom ett visst ämnesområde.
 7. ambition

  ambition [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: ambi-tion-en
  Svensk ordbok
 8. föredrag

  fö`redrag subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: före--drag-et
  Svensk ordbok
 9. ribba

  ribb`a subst. ~n ribbor ORDLED: ribb-an
  Svensk ordbok
 10. varva

  var`va verb ~de ~t ORDLED: varv-ar SUBST.: varvande (till 1 och 2), varvning (till 1 och 2)
  Svensk ordbok