1. amblyopi

  amblyopi, synnedsättning.
 2. brytningsfel

  brytningsfel, ametropi, optiskt synfel, onormal ljusbrytning i ett öga.
 3. skelning

  skelning, strabism, felställning av ett öga.
 4. ocklusionsförband

  ocklusionsförband, tättsittande förband på ett öga.
 5. anisometropi

  anisometropi, olika ljusbrytning (refraktion) i de båda ögonen.
 6. esofori

  esofori, tendens till inåtskelning; den är en form av heterofori, dvs. ett öga skelar när ett öga täcks över.