1. Ambon

  Ambon, tidigare Amboina, indonesisk ö i Moluckerna.

 2. ambon

  ambon, läspulpet i kyrkan, se ambo.
 3. Ambon

  Ambon, tidigare Amboina, huvudstad i provinsen och ögruppen Moluckerna, Indonesien.

 4. predikstol

  predikstol, talarstol för predikant. Predikstolen har sin främsta funktion i kyrkorummet.
 5. ambo

  ambo, ambon, fristående, ofta flyttbar läspulpet i kyrkan.
 6. Moluckerna

  Moluckerna, indonesiska Maluku, tidigare Kryddöarna, ögrupp och provins i östra Indonesien.

 7. Amboina

  Amboina, stad i Indonesien, se Ambon.
 8. evangelieprocession

  evangelieprocession, procession i kyrkorummet till den plats där innevarande dags text ur evangelierna läses.
 9. Indonesien

  Indonesien, stat i Sydöstasiens övärld.