1. flodvågskatastrofen

    flodvågskatastrofen, tsunamikatastrofen, benämning på den naturkatastrof i form av en tsunami som drabbade flera länder kring Indiska oceanen 26 december 2004.
  2. ambulans

    ambulans, i nutida språk ett motorfordon som är avsett och utrustat för vård och transport av sjuka och skadade och som får registreras som utryckningsfordon.