1. amen

  amen, ”ja förvisso”, bekräftelseformel med vilken man instämmer i en föreläst text, lovprisning, bön etc.
 2. amensalism

  amensalism, relation mellan två populationer eller arter där den enas tillväxt eller överlevnad hämmas medan den andras förblir opåverkad.
 3. amenorré

  amenorré, utebliven menstruation under mer än sex månader.
 4. amendment

  amendment, ändringstillägg, i angloamerikansk rätt ett ändringsförslag till ett lagutkast eller en ändring av redan befintlig lag.
 5. Amenemhet I

  Amenemhet I, fornegyptisk kung; regerade 1991–1962 f.Kr.
 6. Amenhotep IV

  Amenhotep IV, Amenofis IV, forn­egyptisk kung, se Akhenaton.
 7. Amenhotep III

  Amenhotep III, Amenofis III, forn­egyptisk kung; regerade ca 1391–ca 1353 f.Kr.
 8. amen

  amen [am´- el. am`-] interj.
  Svensk ordbok
 9. amens

  amens, numera ovanlig term som betecknar dels psykisk utvecklingsstörning, dels ett tillstånd med desorientering, rådvillhet och rastlöshet i kombination med ett tämligen ordnat uppträdande i övrigt.
 10. Amenhotep I

  Amenhotep I, Amenofis I, forn­egyptisk kung; regerade ca 1525–ca 1504 f.Kr.