1. amen

  amen, ”ja förvisso”, bekräftelseformel med vilken man instämmer i en föreläst text, lovprisning, bön etc.
 2. amen

  amen [am´- el. am`-] interj.
  Svensk ordbok
 3. amens

  amens, numera ovanlig term som betecknar dels psykisk utvecklingsstörning, dels ett tillstånd med desorientering, rådvillhet och rastlöshet i kombination med ett tämligen ordnat uppträdande i övrigt.
 4. Amenhotep I

  Amenhotep I, Amenofis I, forn­egyptisk kung; regerade ca 1525–ca 1504 f.Kr.
 5. amentum

  amentum, ett slags kastrem för kastspjut som användes av grekiska och romerska soldater.
 6. Amenofis

  Amenofis, Amenophis, fornegyptiskt kunganamn, se Amenhotep.
 7. Amenhotep II

  Amenhotep II, Amenofis II, forn­egyptisk kung; regerade ca 1427–ca 1401 f.Kr.
 8. amenorré

  amenorré, utebliven menstruation under mer än sex månader.
 9. amendment

  amendment, ändringstillägg, i angloamerikansk rätt ett ändringsförslag till ett lagutkast eller en ändring av redan befintlig lag.
 10. Amenirdis I

  Amenirdis I, senare hälften av 700-talet f.Kr., fornegyptisk prästinna.