1. americium

  americium, radioaktivt grundämne (kemiskt tecken Am), upptäckt 1944–45 av Glenn T. Seaborg, R.A. James, A. Ghiorso och L.O. Morgan under arbeten med plutoniumframställning för Manhattanprojektet (utvecklingen av atombomben) vid University of Chicago.
 2. elektromagnetisk strålning

  elektromagnetisk strålning, strålningsfenomen i vilket energi överförs som en vågrörelse av elektriska och magnetiska fält ( elektromagnetiska vågor).
 3. Am

  Am, beteckning för grundämnet americium.
 4. aktinider

  aktinider, benämning på de i period 7 efter aktinium följande 14 grundämnena med atomnummer 90–103, som börjar med torium och slutar med lawrencium (se tabell).
 5. californium

  californium, instabilt (radioaktivt) metalliskt grundämne med atomnummer 98, kemiskt tecken Cf, hörande till aktiniderna i periodiska systemets grupp 3.
 6. transuraner

  transuraner, grundämnen tyngre än det tyngsta naturligt förekommande grundämnet, uran med protontal Z=92.
 7. upparbetning

  upparbetning, i kärntekniken process för utvinning av plutonium ur använt kärnbränsle.
 8. berkelium

  berkelium, instabilt (radioaktivt) metalliskt grundämne med atomnummer 97, homolog till terbium; kemiskt tecken Bk.
 9. neutronkälla

  neutronkälla, material eller anordning som kan avge neutroner.
 10. Glenn T. Seaborg

  Seaborg, Glenn Theodore, 1912–99, amerikansk kemist, professor vid University of California, Berkeley, från 1945.