1. amerikanska revolutionen

  amerikanska revolutionen, benämning på nordamerikanska frihetskriget (1775–83).
 2. amerikanska inbördeskriget

  amerikanska inbördeskriget, krig 1861–65 mellan nordstater och sydstater i USA.
 3. amerikanska frihetskriget

  amerikanska frihetskriget, (1775–83), se nordamerikanska frihetskriget.
 4. amerikansk fotboll

  amerikansk fotboll, American football, ett ur rugby och fotboll utvecklat, fysiskt mycket krävande bollspel som spelas mellan två elvamannalag på en rektangulär spelplan (109,75 m×48,80 m) med en u-formad målställning på vardera kortsidan.
 5. amerikanska religioner

  amerikanska religioner. Den amerikanska dubbelkontinentens inhemska religioner – eskimåernas (inuiternas) och indianernas religioner – uppvisar lika stor spännvidd som religionerna i Gamla världen.
 6. amerikanskt blåbär

  amerikanskt blåbär, high-bush blueberry, Northern highbush, högväxande blåbär, trädgårdsblåbär, Vaccinium corymbosum, art i familjen ljungväxter.
 7. amerikansk cocker spaniel

  amerikansk cocker spaniel, hundras inom FCI-grupp 8 (före 1994 inom gruppen fågelhundar).
 8. amerikansk sekvoja

  amerikansk sekvoja, kustsekvoja, redwood, Sequoia sempervirens, art i barrträdsfamiljen cypressväxter.

 9. Vietnamkriget

  Vietnamkriget, 1957–75, hade sin bakgrund i det s.k. Indokinakriget 1946–54 vilket ledde till att Vietnam blev självständigt men delades längs 17:e breddgraden i ett kommunistiskt styrt Nordvietnam under ledning av Hô Chi Minh och ett USA-orienterat Sydvietnam där Ngô Đinh Diêm 1955 blev president.

 10. amerikan

  amerika´n subst. ~en ~er ORDLED: amer-ik-an-en
  Svensk ordbok