1. amerikanska revolutionen

  amerikanska revolutionen, benämning på nordamerikanska frihetskriget (1775–83).
 2. amerikanska inbördeskriget

  amerikanska inbördeskriget, krig 1861–65 mellan nordstater och sydstater i USA.
 3. amerikansk fotboll

  amerikansk fotboll, American football, ett ur rugby och fotboll utvecklat, fysiskt mycket krävande bollspel som spelas mellan två elvamannalag på en rektangulär spelplan (109,75 m×48,80 m) med en u-formad målställning på vardera kortsidan.
 4. amerikanska frihetskriget

  amerikanska frihetskriget, (1775–83), se nordamerikanska frihetskriget.
 5. amerikanska religioner

  amerikanska religioner. Den amerikanska dubbelkontinentens inhemska religioner – eskimåernas (inuiternas) och indianernas religioner – uppvisar lika stor spännvidd som religionerna i Gamla världen.
 6. amerikansk sekvoja

  amerikansk sekvoja, kustsekvoja, redwood, Sequoia sempervirens, art i barrträdsfamiljen cypressväxter.

 7. amerikanskt blåbär

  amerikanskt blåbär, high-bush blueberry, Northern highbush, högväxande blåbär, trädgårdsblåbär, Vaccinium corymbosum, art i familjen ljungväxter.
 8. amerikansk cocker spaniel

  amerikansk cocker spaniel, hundras inom FCI-grupp 8 (före 1994 inom gruppen fågelhundar).
 9. Vietnamkriget

  Vietnamkriget, 1957–75, hade sin bakgrund i det s.k. Indokinakriget 1946–54 vilket ledde till att Vietnam blev självständigt men delades längs 17:e breddgraden i ett kommunistiskt styrt Nordvietnam under ledning av Hô Chi Minh och ett USA-orienterat Sydvietnam där Ngô Đinh Diêm 1955 blev president.

 10. amerikansk mastodont

  amerikansk mastodont, Mastodon americanus, utdöd art i ordningen elefantdjur.