1. amfetamin

  amfetamin, α-metylfenyletylamin, syntetiskt centralstimulerande medel som kan ätas, drickas, inandas genom näsan (snortas) eller injiceras.

 2. amfetamin

  amfetami´n subst. ~et el. ~en, ~er ORDLED: amfet-am-in-et
  Svensk ordbok
 3. narkotikamissbruk

  narkotikamissbruk, narkomani, vanemässigt bruk av narkotiskt medel som medför psykiska, sociala och ofta också kroppsliga skadeverkningar.

 4. narkotika

  narkotika är kemiska ämnen som påverkar hjärnan och som man kan bli beroende av.

 5. racemat

  racemat, racemisk blandning, blandning av lika mängder höger- och vänstervridande isomerer av ett ämne.
 6. ADHD

  ADHD, AD/HD, Attention Deficit/Hyperactivity Disorder, utvecklingsavvikelse med debut i barndomen och med dominerande symtom i form av bristande uppmärksamhet, koncentrationssvårigheter, överaktivitet och impulskontrollbrist.

 7. metamfetamin

  metamfetamin, centralstimulerande amfetaminderivat som ger ett starkare och snabbare insättande rus än amfetamin och anses leda till kraftigare beroende.
 8. centralstimulerande medel

  centralstimulerande medel, ämnen som genom att påverka centrala nervsystemet framkallar ökad psykisk och fysisk aktivitet, ofta också reducerad aptit.

 9. kat

  kat, kath, chat, qat, cafta, Catha edulis, art i familjen benvedsväxter.

 10. sömnlöshet

  sömnlöshet, insomni, sömnsvårigheter, svårigheter att somna in eller onormala uppvaknanden eller en kombination av dessa.