1. amfetamin

  amfetamin, α-metylfenyletylamin, substans som är prototypen för syntetiska centralstimulerande medel och är en av de viktigaste orsakerna till narkotikaberoende.

 2. amfetamin

  amfetami´n subst. ~et el. ~en, ~er ORDLED: amfet-am-in-et
  Svensk ordbok
 3. racemat

  racemat, racemisk blandning, blandning av lika mängder höger- och vänstervridande isomerer av ett ämne.
 4. metamfetamin

  metamfetamin, centralstimulerande amfetaminderivat som ger ett starkare och snabbare insättande rus än amfetamin och anses leda till kraftigare beroende.
 5. dexamfetamin

  dexamfetamin, isomer av amfetamin, med stimulerande och vakenhetshöjande verkan på centrala nervsystemet.
 6. kick

  kick, slanguttryck för en starkt lustfylld upplevelse vid tillförsel av narkotika, framför allt vid injektion av heroin eller amfetamin och vid snusning av kokain.

 7. narkotika

  narkotika är kemiska ämnen som påverkar hjärnan och som man kan bli beroende av.

 8. narkotikamissbruk

  narkotikamissbruk, narkomani, vanemässigt bruk av narkotiskt medel som medför psykiska, sociala och ofta också kroppsliga skadeverkningar.

 9. takyfylaxi

  takyfylaxi, snabbt insättande tolerans (minskad känslighet) mot läkemedel och andra främmande ämnen.
 10. hyposomni

  hyposomni, minskat sömnbehov.