1. amfora

  amfora, kärl med två hänklar (handtag), vanligen i lergods.
 2. amfora

  am´fora subst. ~n amforor ORDLED: am-for-an
  Svensk ordbok
 3. geometrisk stil

  geometrisk stil, dekorstil som använder raka linjer och regelbundna cirkelornament.
 4. psykter

  psykter, antik grekisk vinkylare, benämning både på en amfora med dubbel vägg och en svampliknande vas som placerades för kylning i t.ex. en krater fylld med snö eller vatten.
 5. Exekias

  Exekias (grekiska Exēkias), athensk vasmålare och krukmakare under tredje fjärdedelen av 500-talet f.Kr.
 6. guldsmedskonst

  guldsmedskonst, traditionell benämning på bearbetningen av ädla metaller, ädelstenar, pärlor och emalj i syfte att smycka levande varelser, föremål och byggnader.
 7. ämbar

  ämbar, i äldre tid i en del trakter förekommande volymenhet motsvarande ¼ så, innebärande 1 ämbar ≈ 10,5 l.
 8. Massimo Campigli

  Campigli, Massimo, 1895–1971, italiensk målare, verksam i Paris 1919–39 samt från 1949.
 9. Stradonice

  Stradonice , platsen för en keltisk bosättning med dubbla vallar kring en yta av ca 80 ha vid floden Berounka, ca 30 km sydväst om Prag, Tjeckien.
 10. panatheneiska festspelen

  panatheneiska festspelen, en i juli infallande årlig fest i antikens Attika, vart fjärde år iscensatt som de ”stora panatheneiska festspelen” ( Panathēnaia megala), vilkas höjdpunkt var överlämnandet av en klädnad (peplos) till gudinnan Athena på Akropolis.