1. inka

    inka, quechua-talande indianfolk och förcolumbisk statsbildning i västra Sydamerika; ordet har även använts för dess härskare.
  2. fornamerikansk konst och arkitektur

    fornamerikansk konst och arkitektur, den konst och arkitektur (även kallad förcolumbisk eller precolumbisk) som skapades av den indianska urbefolkningen i Amerika före den europeiska erövringen under förra hälften av 1500-talet.
  3. Leif Krantz

    Krantz, Leif, 1932–2012, filmregissör och manusförfattare.