1. amfoter

  amfoter, om en kemisk förening: som kan reagera både som syra och som bas (se amfolyt).
 2. amfotericin B

  amfotericin B, läkemedel för behandling av svampinfektioner.
 3. isoelektrisk punkt

  isoelektrisk punkt, pI, det pH-värde vid vilket ett ämne i vattenlösning har den elektriska nettoladdningen noll.

 4. bly

  bly, metalliskt grundämne tillhörande periodiska systemets grupp 14 (IV B), kolgruppen, kemiskt tecken Pb.