1. Ami

  Ami, förkortning för arbetsmarknadsinstitut.
 2. ami

  ami, den största av de 13 officiellt erkända urbefolkningarna på Taiwan, uppskattad till närmare 181 000 (2009).
 3. ami

  ami kallades under 1800-talet en lång sjal, vilken lades runt kroppen på liknande sätt som det prästerliga halslinet.
 4. Bel-ami

  Bel-ami, smeknamn på titelfiguren och kvinnotjusaren Georges Duroy i Guy de Maupassants roman ”Bel-Ami” från 1885.
 5. Ami du Peuple

  Ami du Peuple, egentligen L’Ami du Peuple, en av franska revolutionens mest berömda tidningar, utgiven av Jean Paul Marat.
 6. Amiens

  Amiens, huvudort i departementet Somme, Picardie, regionen Hauts-de-France, norra Frankrike.

 7. aminhypotes

  aminhypotes, hypotesen att affektiva störningar (depression, mani) betingas av rubbningar i syntes, frisättning eller elimination av biogena aminer, främst noradrenalin och serotonin, i centrala nervsystemet (CNS).
 8. amidväxter

  amidväxter, växter där överskottet av kväve i form av ammoniak lagras i amiderna asparagin och glutamin för att senare kunna användas vid cellernas syntes av proteiner.
 9. amider

  amider, oorganiska salter, innehållande jonen N 2H , amidjon.
 10. amiralitetsförsamling

  amiralitetsförsamling, till flottan knuten kyrklig församling.