1. aminosyror

  aminosyror, organiska föreningar med central biologisk betydelse, särskilt som byggstenar i proteiner.

 2. ami

  ami kallades under 1800-talet en lång sjal, vilken lades runt kroppen på liknande sätt som det prästerliga halslinet.
 3. amish

  amish, etnoreligiös grupp i främst nordöstra USA; antal cirka 342 000, varav 68 % i Pennsylvania, Ohio och Indiana.

 4. aminer

  aminer, organisk-kemiska föreningar, härledda ur ammoniak genom att en, två eller tre väteatomer ersatts med lika eller olika kolvätegrupper.

 5. essentiella aminosyror

  essentiella aminosyror, aminosyror som måste ingå i kosten eftersom de är nödvändiga för normala livsfunktioner men inte kan bildas av organismen.
 6. amider

  amider, organisk-kemiska föreningar, R1(C=O)–NR2R3 (där R1, R2 och R3 kan vara olika kombinationer av väte eller organiska grupper), härledda ur ammoniak genom att en väteatom ersatts med en acylgrupp, RC(=O).

 7. aminotransferaser

  aminotransferaser, en grupp enzymer som deltar i omsättningen av aminosyror i kroppen.
 8. Amitabha

  Amitabha är en viktig gestalt inom buddhismen.
 9. Ami

  Ami, förkortning för arbetsmarknadsinstitut.
 10. ami

  ami, den största av de 13 officiellt erkända urbefolkningarna på Taiwan, uppskattad till närmare 181 000 (2009).