1. amider

  amider, organisk-kemiska föreningar, R1(C=O)–NR2R3 (där R1, R2 och R3 kan vara olika kombinationer av väte eller organiska grupper), härledda ur ammoniak genom att en väteatom ersatts med en acylgrupp, RC(=O).

 2. amidplast

  amidplast, nylon, en grupp styva, ogenomskinliga och kristallina termoplaster, som används som textilfiber och som konstruktionsplast i bl.a. kugghjul och plastlager.
 3. Amida

  Amida, en buddha (eller bodhisattva) inom japansk buddhism.
 4. amider

  amider, oorganiska salter, innehållande jonen N 2H , amidjon.
 5. amid

  ami´d subst. ~en ~er ORDLED: am-id-en
  Svensk ordbok
 6. synagoga

  synagoga, den judiska församlingen som samlas till gudstjänst, andra sammankomster och studier, med tiden även lokalen för dessa (se nedan).

 7. sabbat

  sabbat, hebreiska shabbat, den arbetsfria sjunde dagen (från fredag afton till lördag afton) inom judendomen.
 8. penicilliner

  penicilliner, antibiotika i gruppen betalaktamer.
 9. estrar

  estrar, kemiska föreningar som bildas genom reaktion mellan en syra och en alkohol under vattenutträde.
 10. Amida

  Amida, stad i Turkiet, se Diyarbakir.