1. amid

  ami´d subst. ~en ~er ORDLED: am-id-en
  Svensk ordbok
 2. Amida

  Amida, stad i Turkiet, se Diyarbakir.
 3. Amida

  Amida, en buddha (eller bodhisattva) inom japansk buddhism.
 4. amider

  amider, oorganiska salter, innehållande jonen N 2H , amidjon.
 5. amida

  amida, ˙amida, den centrala bönen i synagogans dagliga gudstjänster, ofta betecknad rätt och slätt som ”Bönen” ( ha-tefilla).
 6. amider

  amider, organisk-kemiska föreningar, RSO 2NH 2, härledda ur ammoniak genom att en väteatom ersatts med en sulfonylgrupp.
 7. amider

  amider, organisk-kemiska föreningar, R1(C=O)–NR2R3 (där R1, R2 och R3 kan vara olika kombinationer av väte eller organiska grupper), härledda ur ammoniak genom att en väteatom ersatts med en acylgrupp, RC(=O).

 8. amidväxter

  amidväxter, växter där överskottet av kväve i form av ammoniak lagras i amiderna asparagin och glutamin för att senare kunna användas vid cellernas syntes av proteiner.
 9. amidplast

  amidplast, nylon, en grupp styva, ogenomskinliga och kristallina termoplaster, som används som textilfiber och som konstruktionsplast i bl.a. kugghjul och plastlager.
 10. Ami du Peuple

  Ami du Peuple, egentligen L’Ami du Peuple, en av franska revolutionens mest berömda tidningar, utgiven av Jean Paul Marat.