1. amider

  amider, organisk-kemiska föreningar, R1(C=O)–NR2R3 (där R1, R2 och R3 kan vara olika kombinationer av väte eller organiska grupper), härledda ur ammoniak genom att en väteatom ersatts med en acylgrupp, RC(=O).

 2. amider

  amider, oorganiska salter, innehållande jonen N 2H , amidjon.
 3. amider

  amider, organisk-kemiska föreningar, RSO 2NH 2, härledda ur ammoniak genom att en väteatom ersatts med en sulfonylgrupp.
 4. synagoga

  synagoga, den judiska församlingen som samlas till gudstjänst, andra sammankomster och studier, med tiden även lokalen för dessa (se nedan).

 5. sabbat

  sabbat, hebreiska shabbat, den arbetsfria sjunde dagen (från fredag afton till lördag afton) inom judendomen.
 6. Amida

  Amida, en buddha (eller bodhisattva) inom japansk buddhism.
 7. estrar

  estrar, kemiska föreningar som bildas genom reaktion mellan en syra och en alkohol under vattenutträde.
 8. penicilliner

  penicilliner, antibiotika i gruppen betalaktamer.
 9. karboxylsyror

  karboxylsyror, organiska föreningar som innehåller en eller flera karboxylgrupper, –COOH. Många karboxylsyror har stor betydelse i naturen, till fettsyror och aminosyror.

 10. lipider

  lipider, samlande benämning på naturligen förekommande organiska föreningar som kan isoleras ur växt- eller djurvävnad genom extraktion med icke-polära lösningsmedel, t.ex. hexan, bensen eller kloroform.