1. Amida

  Amida, stad i Turkiet, se Diyarbakir.
 2. Amida

  Amida, en buddha (eller bodhisattva) inom japansk buddhism.
 3. amider

  amider, oorganiska salter, innehållande jonen N 2H , amidjon.
 4. amida

  amida, ˙amida, den centrala bönen i synagogans dagliga gudstjänster, ofta betecknad rätt och slätt som ”Bönen” ( ha-tefilla).
 5. amider

  amider, organisk-kemiska föreningar, RSO 2NH 2, härledda ur ammoniak genom att en väteatom ersatts med en sulfonylgrupp.
 6. amider

  amider, organisk-kemiska föreningar, R1(C=O)–NR2R3 (där R1, R2 och R3 kan vara olika kombinationer av väte eller organiska grupper), härledda ur ammoniak genom att en väteatom ersatts med en acylgrupp, RC(=O).

 7. amid

  ami´d subst. ~en ~er ORDLED: am-id-en
  Svensk ordbok
 8. Kamakura

  Kamakura, stad på östra Honshu, Japan.

 9. adertonbönen

  adertonbönen, den centrala bönen i synagogans dagliga gudstjänster, se amida.
 10. karboxamid

  karboxamid, äldre benämning på karboxylsyraamid, acylderivat av ammoniak.