1. Amiens

  Amiens, huvudort i departementet Somme, Picardie, regionen Hauts-de-France, norra Frankrike.

 2. ami

  ami kallades under 1800-talet en lång sjal, vilken lades runt kroppen på liknande sätt som det prästerliga halslinet.
 3. Frankrike

  Frankrike, stat i Västeuropa.

 4. Napoleon I

  Napoleon I (franska Napoléon Ier), ursprungligen Napoleone Buonaparte, senare Napoléon Bonaparte, född 15 augusti 1769, död 5 maj 1821, fransmännens kejsare 1804–14 och 1815; jämför släktartikel Bonaparte.

 5. Världsarvskonventionen

  Världsarvskonventionen, Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, oftast kallad World Heritage Convention, internationell överenskommelse om skydd för världens kultur- och naturarv, antagen av UNESCO:s generalförsamling i Paris 1972.

 6. Ansgar

  Ansgar, född 801, död 3 februari 865, missionär, ”Nordens apostel”; helgon.
 7. revolutionskrigen

  revolutionskrigen, sammanfattande benämning på de krig som Frankrike (och med Frankrike förbundna stater) förde mot skilda koalitioner 1792–1815, dvs. under franska revolutionen och Napoléon Bonaparte (från 1804 Napoleon I), de senare krigen även kallade Napoleonkrigen; jämför ruta koalitionskrigen.
 8. första världskriget

  första världskriget, krig 1914–18 mellan å ena sidan Tyskland och Österrike–Ungern, till vilka även Turkiet och Bulgarien anslöt sig (centralmakterna) och å andra sidan Frankrike, Ryssland och Storbritannien (trippelententen) jämte Serbien samt senare Japan, Italien, Rumänien och USA jämte ett mycket stort antal andra stater.
 9. Ami

  Ami, förkortning för arbetsmarknadsinstitut.
 10. Notre-Dame

  Notre-Dame, katedral i Paris, grundad 1163.