1. aminer

  aminer, organisk-kemiska föreningar, härledda ur ammoniak genom att en, två eller tre väteatomer ersatts med lika eller olika kolvätegrupper.

 2. Idi Amin

  Amin, Idi, fullständigt namn Idi Amin Dada Oumee, född cirka 1925, död 2003, ugandisk militär, president och diktator 1971–79.

 3. hormoner

  hormoner, molekyler som bildas och frisätts från endokrina celler och som utövar en verkan på andra celler.
 4. folkmord

  folkmord, genocidium, internationellt straffrättsligt begrepp som introducerades efter andra världskriget.

 5. adrenalin

  adrenalin, engelska epinephrine, hormon som bildas i binjuremärgen under inverkan av sympatiska nervsystemet.
 6. organisk kemi

  organisk kemi, kolföreningarnas kemi. Benämningen organisk härrör från tiden före 1850, då man ansåg att de komplicerade föreningarna i den levande (organiska) naturen måste tillkomma under inflytande av ”livskraft”.
 7. vitaminer

  vitaminer, organiska föreningar som djur inklusive människa behöver och som måste tillföras genom födan eftersom de inte i tillräcklig mängd, eller inte alls, kan bildas i kroppen.
 8. getingar

  getingar, Vespidae, familj i insektsordningen steklar.

 9. melankoli

  melankoli, en form av depression.
 10. noradrenalin

  noradrenalin, en katekolamin, en biogen amin som är den viktigaste signalsubstansen i det sympatiska nervsystemet.