1. aminer

  aminer, organisk-kemiska föreningar, härledda ur ammoniak genom att en, två eller tre väteatomer ersatts med lika eller olika kolvätegrupper.

 2. Idi Amin

  Idi Amin var president och diktator i Uganda från 1971 till 1979.
 3. amin

  ami´n subst. ~en el. ~et, ~er ORDLED: am-in-en
  Svensk ordbok
 4. al-Amin

  al-Amin, Muḥammad al-Amīn, 787–813, sjätte kalif av den islamiska abbasiddynastin (809–813).
 5. biogena aminer

  biogena aminer, naturligt förekommande aminer som bildas i speciella celler och som har specifika biologiska egenskaper.
 6. Hafizullah Amin

  Amin, Hafizullah, 1926–79, afghansk kommunistisk politiker.
 7. Qasim Amin

  Amin, Qasim, 1865–1908, egyptisk jurist och författare, utbildad i Frankrike.
 8. Amin Gemayel

  Gemayel, Amin, arabiska Amīn al-Jumayyil, född 1942, libanesisk politiker.
 9. Ahmad Amin

  Amin, Ahmad, 1878–1954, egyptisk författare och historiker.
 10. Samir Amin

  Amin, Samir, 1931–2018, egyptisk ekonom och historiker.