1. aminer

  aminer, organisk-kemiska föreningar, härledda ur ammoniak genom att en, två eller tre väteatomer ersatts med lika eller olika kolvätegrupper.

 2. Idi Amin

  Amin, Idi, fullständigt namn Idi Amin Dada Oumee, född cirka 1925, död 2003, ugandisk militär, president och diktator 1971–79.

 3. hormoner

  hormoner, molekyler som bildas och frisätts från endokrina celler och som utövar en verkan på andra celler.
 4. folkmord

  folkmord, genocidium, internationellt straffrättsligt begrepp som introducerades efter andra världskriget.
 5. vitaminer

  vitaminer, organiska föreningar som djur inklusive människa behöver och som måste tillföras genom födan eftersom de inte i tillräcklig mängd, eller inte alls, kan bildas i kroppen.
 6. adrenalin

  adrenalin, engelska epinephrine, hormon som bildas i binjuremärgen under inverkan av sympatiska nervsystemet.
 7. noradrenalin

  noradrenalin, en katekolamin, en biogen amin som är den viktigaste signalsubstansen i det sympatiska nervsystemet.

 8. glykosidbindning

  glykosidbindning, en kovalent bindning som förenar socker med en alkohol ( O-glykosidbindning) eller med en amin ( N-glykosidbindning).
 9. melankoli

  melankoli, en form av depression.
 10. organisk kemi

  organisk kemi, kolföreningarnas kemi. Benämningen organisk härrör från tiden före 1850, då man ansåg att de komplicerade föreningarna i den levande (organiska) naturen måste tillkomma under inflytande av ”livskraft”.