1. amiralsflagga

  amiralsflagga, befälstecken för amiral ombord på fartyg.
 2. amiralsperson

  amira`lsperson subst. ~en ~er ORDLED: amir-als--pers-on-en
  Svensk ordbok
 3. amiral

  amiral, Vanessa atalanta, art i familjen praktfjärilar.
 4. amiral

  amiral, högste befälhavare över en örlogsflotta.
 5. amiral

  amira´l subst. ~en ~er ORDLED: amir-al-en
  Svensk ordbok
 6. Wilmer X

  Wilmer X, rockgrupp, bildad i Malmö 1977.

 7. Flaggen

  Flaggen, staben hos en flaggman (amiral); i Sverige avsågs dåvarande chefens för kustflottan stab.
 8. Vanessa

  Vanessa, släkte praktfjärilar med en art i Sverige, amiral.
 9. James Mason

  Mason, James, 1909–84, brittisk skådespelare.
 10. Isoroku Yamamoto

  Yamamoto, Isoroku, 1884–1943, japansk sjömilitär, storamiral 1943 (postumt).