1. Tollens reagens

    Tollens reagens, en ammoniakalisk silversaltlösning som används för påvisande av lättoxiderade ämnen, t.ex. aldehyder och vissa sockerarter, varvid metalliskt silver erhålls antingen som en spegel eller i finfördelad form som ett svart pulver.
  2. nickel

    nickel, ferromagnetisk övergångsmetall i periodiska systemets grupp 10, kemiskt tecken Ni.