1. amnesi

  amnesi, minnesförlust.
 2. anterograd amnesi

  anterograd amnesi, minneslucka eller försämrat minne för händelser som inträffar efter en hjärnskada eller traumatisk händelse.
 3. retrograd amnesi

  retrograd amnesi, minnesförlust för händelser som inträffat före en hjärnskada, t.ex. en hjärnskakning.
 4. amnesi

  amnesi´ subst. ~n äv. ~en ORDLED: amn-es-in
  Svensk ordbok
 5. procedurminne

  procedurminne, minnessystem för välinlärda motoriska färdigheter, t.ex. att gå, att cykla, att simma.
 6. konversionssyndrom

  konversionssyndrom, psykisk störning som enligt psykodynamisk teori uppkommer genom att ångest omvandlas (konverteras) till symtom som liknar symtom vid olika neurologiska sjukdomar.

 7. dissociationssyndrom

  dissociationssyndrom, störning av medvetenheten som uppkommit genom dissociation.
 8. glömska

  glömska, svårighet eller oförmåga att komma ihåg sådant man tidigare varit med om eller lärt in.
 9. Korsakoffs syndrom

  Korsakoffs syndrom, av den ryske neurologen Sergej Korsakov ( 1854–1900) beskrivet syndrom av minnesstörning, konfabulation och polyneuropati (störd funktion hos flera perifera nerver) hos kroniska alkoholister.
 10. ambulatorisk automatism

  ambulatorisk automatism, fuguetillstånd, en form av dissociation, identitetsstörning, där beteendet är robotaktigt till följd av upphävd medvetenhet.