1. amning

  amning, bröstuppfödning av spädbarn.
 2. demografi

  demografi, befolkningslära, den vetenskap som ägnas studier av befolkningens storlek, sammansättning och geografiska fördelning, samt av förändringar i befolkningsstrukturen förorsakade av demografiska händelser.
 3. amningspsykos

  amningspsykos, tidigare benämning på postpartumpsykos.
 4. mjölk

  mjölk, sekret som bildas i mjölkkörtlarna hos däggdjur och som täcker hela näringsbehovet hos en nyfödd.

 5. astma

  astma, asthma bronchiale, bronkialastma, sjukdom vars huvudsymtom är återkommande attacker av andningssvårigheter, pipande eller väsande andning, känsla av trånghet i bröstet samt hosta.
 6. prolaktin

  prolaktin, polypeptidhormon från adenohypofysen.
 7. undernäring

  undernäring, tillstånd som uppkommer då kroppens behov av energi och näringsämnen inte täckts under längre tid.
 8. Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter

  Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, SRHR, begrepp inom områdena global folkhälsa och mänskliga rättigheter som rör aspekter av mänsklig sexualitet och reproduktion.
 9. laktation

  laktation, bildning av mjölk i bröstkörtlarna.
 10. laktationshormoner

  laktationshormoner, benämning på hormoner som stimulerar bildning och tömning av mjölk från bröstkörtlarna, prolaktin och oxytocin.