1. amning

  amning, bröstuppfödning av spädbarn.
 2. demografi

  demografi, befolkningslära, den vetenskap som ägnas studier av befolkningens storlek, sammansättning och geografiska fördelning, samt av förändringar i befolkningsstrukturen förorsakade av demografiska händelser.
 3. amningspsykos

  amningspsykos, tidigare benämning på postpartumpsykos.
 4. undernäring

  undernäring, tillstånd som uppkommer då kroppens behov av energi och näringsämnen inte täckts under längre tid.
 5. astma

  astma, asthma bronchiale, bronkialastma, sjukdom vars huvudsymtom är återkommande attacker av andningssvårigheter, pipande eller väsande andning, känsla av trånghet i bröstet samt hosta.
 6. mjölk

  mjölk, sekret som bildas i mjölkkörtlarna hos däggdjur och som täcker hela näringsbehovet hos en nyfödd.

 7. laktation

  laktation, bildning av mjölk i bröstkörtlarna.
 8. FASS

  FASS ®, Fass Förteckning över humanläkemedel, katalog över alla godkända läkemedel som i Sverige används inom human hälso- och sjukvård inklusive tandvård.
 9. ECT

  ECT, elektrokonvulsiv behandling, psykiatrisk behandlingsmetod där epileptisk aktivitet i hjärnan framkallas genom elektrisk stimulering.
 10. prolaktin

  prolaktin, polypeptidhormon från adenohypofysen.