1. Amor

  Amor, personifikationen av kärleken i den romerska föreställningsvärlden.

 2. amortering

  amortering, periodisk avbetalning av en skuld.
 3. amorfa material

  amorfa material, material som har en icke kristallin atomär uppbyggnad.
 4. Amor och Psyche

  Amor och Psyche, i den romerske författaren Apuleius roman ”Metamorphoses” infogad berättelse om prinsessan Psyche och guden Amor.
 5. amorf

  amorf, formlös, strukturlös.
 6. amoriter

  amoriter, amoréer , forntida folk i Syrien och Mesopotamien.
 7. Amor

  Amor, småplanet nr 1221 (ursprunglig beteckning 1932 EA1), upptäckt 1932 av Eugène Delporte (1872–1955) vid Uccleobservatoriet i Belgien.

 8. amoritiska

  amoritiska, ett av de äldsta semitiska språken.
 9. amorin

  amorin (italienska amorino), kärleksgud i barngestalt, se erot.
 10. amor vincit omnia

  amor vincit omnia, ’kärleken övervinner allt’; bevingat uttryck från den romerska skalden Vergilius (70–19 f.Kr.) ”Eclogae” (’Valda stycken’), där ordföljden är omnia vincit amor.