1. Amor

  Amor, personifikationen av kärleken i den romerska föreställningsvärlden.

 2. amortering

  amortering, periodisk avbetalning av en skuld.
 3. amoriter

  amoriter, amoréer , forntida folk i Syrien och Mesopotamien.
 4. amoréer

  amoréer, forntida folk i Främre Orienten, se amoriter.
 5. amorf

  amorf, formlös, strukturlös.
 6. amorfa material

  amorfa material, material som har en icke kristallin atomär uppbyggnad.
 7. amora

  amora, pluralis amoraim, ursprungligen en beteckning för den ”tolk” som förklarade en judisk rabbins undervisning för eleverna; senare en teknisk term för de rabbiner (försvenskad plural amoréer) som verkade från ca 200 e.Kr., då Mishna hade sammanställts, till ca 500, när de båda Talmud-samlingarna förelåg.
 8. amorin

  amorin (italienska amorino), kärleksgud i barngestalt, se erot.
 9. amoritiska

  amoritiska, ett av de äldsta semitiska språken.
 10. Amor

  Amor, småplanet nr 1221 (ursprunglig beteckning 1932 EA1), upptäckt 1932 av Eugène Delporte (1872–1955) vid Uccleobservatoriet i Belgien.