1. Amor

  Amor, personifikationen av kärleken i den romerska föreställningsvärlden.

 2. Amor

  Amor, småplanet nr 1221 (ursprunglig beteckning 1932 EA1), upptäckt 1932 av Eugène Delporte (1872–1955) vid Uccleobservatoriet i Belgien.

 3. Amor och Psyche

  Amor och Psyche, i den romerske författaren Apuleius roman ”Metamorphoses” infogad berättelse om prinsessan Psyche och guden Amor.
 4. amor vincit omnia

  amor vincit omnia, ’kärleken övervinner allt’; bevingat uttryck från den romerska skalden Vergilius (70–19 f.Kr.) ”Eclogae” (’Valda stycken’), där ordföljden är omnia vincit amor.
 5. amora

  amora, pluralis amoraim, ursprungligen en beteckning för den ”tolk” som förklarade en judisk rabbins undervisning för eleverna; senare en teknisk term för de rabbiner (försvenskad plural amoréer) som verkade från ca 200 e.Kr., då Mishna hade sammanställts, till ca 500, när de båda Talmud-samlingarna förelåg.
 6. amoréer

  amoréer, judiska rabbiner (ca 200 e.Kr.–ca 500), se amora.
 7. amortering

  amortering, periodisk avbetalning av en skuld.
 8. amoritiska

  amoritiska, ett av de äldsta semitiska språken.
 9. Amorium

  Amorium , Amorion, forntida stad i Mindre Asien, i nuvarande Turkiet.
 10. AMORC

  AMORC, internationellt sällskap av rosenkreutzare, se Rosenkors-Orden.