1. amorf

  amorf, formlös, strukturlös.
 2. amorfa material

  amorfa material, material som har en icke kristallin atomär uppbyggnad.
 3. amorf

  amorf [-mår´f] adj. ~t ORDLED: a-morf
  Svensk ordbok
 4. amorf kiselcell

  amorf kiselcell, en typ av solcell.
 5. glas

  glas, en amorf (ickekristallin) produkt (vanligtvis transparent) som framställs genom att sand och alkalier smälts tillsammans med till exempel kalk och blyoxid.

 6. termoplast

  termoplast, plast som vid uppvärmning blir plastisk (formbar) och som upprepade gånger kan överföras till plastiskt tillstånd.
 7. mineral

  mineral, naturligt förekommande, fast, kristallin och oorganisk substans med väldefinerad kemisk sammansättning, kristallstruktur och fysikaliska egenskaper.
 8. bärnsten

  bärnsten, succinit, ålderdomligt och dialektalt även rav, fossil barrträdskåda vilken bildat en amorf, fast produkt bestående av olika sorters hartser, bärnstenssyra och eteriska oljor.
 9. hartser

  hartser, benämning på vissa högmolekylära, naturliga eller konstgjorda organiska ämnen av mycket skiftande sammansättning, främst bestående av hartssyror.
 10. flinta

  flinta, bergart som består av en blandning av de två mineralen kalcedon (mikrokristallin kvarts, SiO 2) och opal (amorf SiO 2· nH 2O).