1. amorf

  amorf, formlös, strukturlös.
 2. amorfa material

  amorfa material, material som har en icke kristallin atomär uppbyggnad.
 3. termoplast

  termoplast, plast som vid uppvärmning blir plastisk (formbar) och som upprepade gånger kan överföras till plastiskt tillstånd.
 4. polyetylentereftalat

  polyetylentereftalat, polymer som används som termoplast (PETP, PET) eller syntetfiber (se etylentereftalatplast, polyesterfiber).
 5. glas

  glas, en amorf (ickekristallin) produkt (vanligtvis transparent) som framställs genom att sand och alkalier smälts tillsammans med t.ex. kalk och blyoxid.
 6. mineral

  mineral, naturligt förekommande, fast, kristallin och oorganisk substans med väldefinerad kemisk sammansättning, kristallstruktur och fysikaliska egenskaper.
 7. cellulosaacetat

  cellulosaacetat, transparent amorf termoplast som först framställdes 1865 av den franske kemisten Paul Schutzenberger ( 1829–97) genom acetylering av bomull (cellulosafiber) i acetanhydrid.
 8. polystyren

  polystyren, polymer som framställs genom radikalpolymerisation av monomeren styren.
 9. plast

  plast, syntetiskt material bestående av en eller ibland flera polymerer samt ett flertal tillsatsämnen.

 10. jonbytare

  jonbytare, fast material uppbyggt av rymdnätsjoner, som bildar ett skelett med hålrum och genomgående kanaler, i vilka motjoner och oladdade molekyler kan passera.